Co-ouderschap

kind mag kiezen 12 jaar

Is co-ouderschap altijd de beste oplossing?

De wetgever en de rechtspraak sturen er steeds meer op aan dat na een echtscheiding beide ouders op een gelijkwaardige manier hun ouderschap kunnen voortzetten. Dat sterkt veel ouders in hun wens te kiezen voor co-ouderschap. Maar is co-ouderschap altijd de beste keuze?

Praktische voorwaarden

Er zijn een aantal praktische voorwaarden waaraan jullie situatie moet voldoen om succesvol voor co-ouderschap te kunnen kiezen. Zo moeten jullie dicht bij elkaar wonen (en blijven wonen), zodat de kinderen op alle dagen van de week naar dezelfde school kunnen gaan en hun sport en andere activiteiten kunnen voortzetten. Een andere praktische voorwaarde is dat de kinderen bij beide ouders alles hebben wat ze nodig hebben. Het gaat dan om kleding, sportspullen, fiets etc.. Het moet niet een terugkerende uitdaging worden om een hele week vooruit te plannen en alles op de juiste plek te krijgen.

Taakverdeling

Een andere vraag is of het co-ouderschap een verandering brengt in de verdeling van de zorgtaken. Als de ene ouder eerst veel aan de andere ouder overliet, maar in het kader van het co-ouderschap opeens allerlei dingen zelf moet doen (naar school brengen, huiswerk begeleiden, mee naar het sporten, (verjaardags)feestjes organiseren etc.) is dat een grote verandering in het leven van de kinderen. Daarnaast is het natuurlijk nog de vraag of dat echt allemaal gaat lukken. Misschien was het niet voor niets dat die ouder daar nooit zo mee bezig was.

Communicatie tussen ouders

Een goede communicatie is noodzakelijk! Verplicht beleefd zijn tegen elkaar is niet genoeg. Jullie hebben bij co-ouderschap veel met elkaar te maken en je wil het goede voorbeeld geven aan je kind met een goede manier van overleggen met elkaar. Jullie moeten elkaar informeren over allerlei kleine praktische dingen in het leven van jullie kinderen. Vaak gaan die dingen ook over jullie eigen leven, terwijl gescheiden ouders vaak juist graag hun eigen leven willen opbouwen zonder dat met hun ex te delen. Als de echtscheiding mede het gevolg is van slechte communicatie tussen jullie is het niet realistisch te denken dat jullie als exen opeens heel goed met elkaar overweg kunnen.

Het belang van het kind, niet het belang van de ouders

Het co-ouderschap moet echt in het belang zijn van het kind. Het is niet goed om aan te sturen op co-ouderschap in de hoop dat je ex dan eindelijk merkt hoeveel tijd en energie kinderen eigenlijk kosten. Het is ook niet goed om te kiezen voor co-ouderschap omdat je denkt dat je omgeving dat van je verwacht, of omdat je denkt dat je anders je kinderen in de steek laat.

Het belang van het kind

Hoewel het zeker in het belang van het kind is om met beide ouders een goede band te houden, is co-ouderschap zeker niet altijd in het belang van het kind. De Raad voor de Kinderbescherming adviseert steeds vaker om bij jongen kinderen niet te kiezen voor co-ouderschap. Het is goed voorstelbaar dat het voor kleine kinderen inderdaad rustiger en duidelijker is om één vaste plek te hebben. Daarom moeten ouders niet lichtvaardig kiezen voor co-ouderschap. En ouders moeten ook zeker niet bang zijn om bij te sturen als het co-ouderschap in de praktijk toch niet goed blijkt te werken. Dan kunnen er nieuwe afspraken worden gemaakt over de verblijfplaats en de verdeling van de zorg-en opvoedtaken. Er kunnen afspraken gemaakt worden over extra bel-of skypecontacten en over de verdeling van de vakanties. Als het niet lukt om daar goede afspraken over te maken, kan de rechtbank de knoop doorhakken en duidelijkheid scheppen voor iedereen.